Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor Vast
Versie nov 2018
Vastcontract leveringsvoorwaarden elektriciteit - Bijlage E1 - Versie 2018
Vastcontract leveringsvoorwaarden gas - Bijlage E2 - Versie 2018

Leveringsvoorwaarden voor Flex
Versie jan 2020
Flexcontract leveringsvoorwaarden uurprijs elektriciteit - Bijlage D1 - Versie 2020
Flexcontract leveringsvoorwaarden dagprijs gas - Bijlage D2 - Versie 2020

Versie jan 2018
Flexcontract leveringsvoorwaarden uurprijs elektriciteit - Bijlage D1 - Versie 2018
Flexcontract leveringsvoorwaarden dagprijs gas - Bijlage D2 - Versie 2018

Leveringsvoorwaarden voor Model
Versie feb 2018
Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)

Algemene voorwaarden voor Vast, Flex en Model
Versie jan 2020
Algemene voorwaarden voor consument en zakelijke kleinverbruikaansluitingen 2017 - Bijlage B1 - Versie 2020

Versie nov 2018
Algemene voorwaarden voor consument en zakelijke kleinverbruikaansluitingen 2017 - Bijlage B1 - Versie 2018

Versie dec 2019
Privacybeleid

Versie feb 2018
Kwaliteitscriteria (Bijlage B2)
Voorwaarden MijnOmgeving / App

Versie jan 2018
Aansluit- en Transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas
Modelformulier voor ontbinding / herroeping contract (Bijlage C)